Grund på skruvpålar

Grunden för ett uterum planerat för uppvärmning från tidig vår till sen höst med 100mm Finnfoam som värmeisolering.

Santex Grund

En välisolerad, fuktsäker och stabil grund, som besparar dig det svåraste momentet i förarbetet - att bygga en gjutform med exakta mått.

Grundens yttre form byggs upp av L-formade kantelement (höjd
300 mm), som sedan fungerar som gjutform för betongplattan.
Dessa kantelement är isolerade ända ut i kanterna, vilket minimerar
kondensproblem och kallras. Innanför kantelementen läggs
isolerande grundskivor i två lager som underlag till armering och
gjutning.

Kantelementen har en 10 centimeters cellplastisolering och ett
ytskikt av fiberarmerad betong, som är färdigbehandlad och målningsbar.

Grundskivorna är också av cellplast, ett formbeständigt material
med goda isolerande och vattenavstötande egenskaper som
eliminerar fukt- och mögelproblem.

Grundens kantelement levereras bearbetade i raka och vinklade delar
efter den form som du beställt och justeras lätt efter uterummets
mått. Isolering, ihopfästningsdetaljer och grundskivor ingår också i
leveransen. Du kan även beställa armeringsjärn som tillval.

Golvvärme kan användas till denna grund. Komplettera med fläktelement, för snabb uppvärmning av luften.

Viktigt tips innan du sätter igång:
Lägg ner lite extra energi på grunden. Tänk på att den inte få vara större till ytan än grundplanen för rummet. Annars är risken för vattenläckage stor. Vill du använda en befi ntlig grund, så kan den behöva åtgärdas på olika sätt. Tala med din Santex-återförsäljare.

Lägg singel och plana ut. Underlaget schaktas i en jämn nivå cirka 400 mm under färdig grund. Fyll upp med dränerande grus eller stenmaterial till en nivå cirka 300 mm under färdig grund. Avjämna med rör eller plattjärn – använd vattenpass.

Hörnelement. Börja med de färdiga hörnelementen i 45°, 90° eller 135° vinkel. Kontrollera innergrundens ytjämnhet och jämna av vid behov. De färdiga hörnelementen gör att montaget blir mycket enkelt..

Kantelement. Placera sedan ut de L-formade kantelementen mellan hörnelementen. Lås samman med fixeringskil

Cellplastskivor. Lägg ut det första lagret av cellplastskivor. Såga till passbitar vid behov. Lägg därefter det andra lagret med förskjutna skarvar och med cirka 80 mm överlapp på kantelementen.